Książki / czasopisma

Jan Zieliński, Robert Pływaczewski, Michał Bednarek – Zaburzenia oddychania w czasie snu

Wyd. Lekarskie  PZWL, 2005

 

Michał Skalski – Zaburzenia snu w codziennej praktyce

Wyd. Medical Tribune, 2012