Sen osób starszych

Wraz z wiekiem zmienia się wzorzec snu, pojawia się szereg problemów z nim związanych.

❗starszym osobom trudniej zasnąć
❗częściej budzą się w czasie snu
❗zmniejsza się ilość snu głębokiego
❗wcześniej pojawia się senność, co pociąga za sobą szybsze udawanie się na  spoczynek i bardzo wczesne wybudzenia (advanced sleep phase syndrom)
❗z powodu gorszego snu pojawia się zmęczenie w ciągu dnia
❗częściej występuje zespół niespokojnych nóg
❗częściej występuje bezsenność, skutkująca sennością w ciągu dnia, trudnościami z koncentracją, zwiększonym ryzykiem wypadku, gorszą jakością życia
❗konieczność przyjmowania leków, które mogą w negatywny sposób wpływać na sen.

Pamiętajmy, że u osób starszych często występuje szereg chorób, które upośledzają sen:
– obturacyjny bezdech senny
– choroby układu sercowego i oddechowego, utrudniają oddychanie
– refluks
– stany bólowe
– częste oddawanie moczu w nocy
– depresja, stany lękowe
– choroby neurodegeneracyjne – Parkinsona, Alzheimera.

W przypadku bezsenności pomocna będzie
– terapia poznawczo-behawioralna, unikanie negatywnych myśli, poprawa higieny snu
– techniki relaksacyjne, medytacja, mindfulness
– spokojna gimnastyka

Trzeba pamiętać, że w starszym wieku potrzeba snu ulega zmniejszeniu. Według National Sleep Foundation zalecany czas snu u osób powyżej 65 roku życia to 7-8 godzin a dopuszczalny 5-9 godzin.

O wszystkich problemach związanych ze snem informujmy swojego lekarza.
Nie przyjmujmy żadnych leków bez konsultacji z lekarzem.