Rada Fundacji

Skład Rady Fundacji zgodnie z uchwałą Fundatorów nr 2/2012 z dn. 21.09.2012 r.:

Piotr Korczyński – Przewodniczący Rady Fundacji

Wojciech Kucharski – członek Rady Fundacji

Piotr Walerjan – członek Rady Fundacji