Światowy Dzień Snu 2023

16-ty Światowy Dzień Snu obchodzony jest 17.03.2023 r.

Tegoroczne hasło to „Sen jest niezbędny dla zdrowia” (Sleep is Essential for Health).

Światowy Dzień Snu 2023 odbędzie się w piątek, 17 marca i będzie zawierał hasło „Sen jest niezbędny dla zdrowia”. Podobnie jak dobre odżywianie i ćwiczenia, sen jest zachowaniem, które jest podstawą fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.

Członkowie World Sleep Society, eksperci ds. snu oraz społeczni rzecznicy zdrowia w ponad 70 krajach będą organizować lokalne, regionalne i krajowe działania mające na celu promowanie zdrowia związanego ze snem. Dołącz do nas!

Co to jest Światowy Dzień Snu?

Stworzony i prowadzony przez World Sleep Society, Światowy Dzień Snu jest uznanym na całym świecie wydarzeniem, które buduje więzi i podnosi świadomość zdrowotną w zakresie snu wśród naukowców, pracowników służby zdrowia, pacjentów i społeczeństwa. Uczestnicy z każdej z tych grup interesariuszy organizują działania zwiększające świadomość zdrowotną w zakresie snu w swoich lokalnych klinikach, instytucjach, firmach i społecznościach.

Komitetowi Światowego Dnia Snu współprzewodniczą dr Lourdes DelRosso (Stany Zjednoczone) i dr Fang Han (Chiny).

Komentarz do tematu 2023 ze strony Liderów Światowego Dnia Snu

„To, że sen jest naturalnym zachowaniem, nie oznacza, że sen powinien być traktowany jako coś oczywistego”.
-Fang Han, MD, współprzewodniczący Światowego Dnia Snu 2023 r.
„Ludzie powinni myśleć o śnie tak, jak o innych ważnych zdrowych zachowaniach, takich jak ćwiczenia – jako o czymś, nad czym należy się zastanowić i, w razie potrzeby, poprawić, aby można było poczuć się lepiej i pozostać zdrowszym w czasie”.
-Lourdes DelRosso, MD, PhD, współprzewodnicząca Światowego Dnia Snu 2023 r.
„Nasi pacjenci i ludzie w każdym wieku na całym świecie mogą poprawić swój ogólny stan zdrowia i samopoczucie poprzez nadanie priorytetowego znaczenia snu i przyjęcie strategii poprawiających sen i zdrowie okołodobowe. Im więcej naszych członków, organizatorów aktywności i mediów może dzielić się popartą dowodami wiedzą na temat snu i zdrowia okołodobowego, tym lepiej.”
-Phyllis C. Zee, MD, PhD, prezes Światowego Towarzystwa Snu

Kluczowe komunikaty na Światowy Dzień Snu 2023 r.

Główne przesłanie 1: Zdrowy sen to coś więcej niż tylko czas trwania.
Trzy elementy dobrej jakości snu to:

⦁ Czas trwania: Długość snu powinna być wystarczająca, aby śpiący był wypoczęty i czujny następnego dnia.
⦁ Ciągłość: Okresy snu powinny być płynne, bez fragmentacji.
⦁ Głębokość: Sen powinien być wystarczająco głęboki, aby był regenerujący.

Kluczowe przesłanie 2: Sen jest filarem ludzkiego zdrowia.
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje „zdrowie” jako „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. Dziesięciolecia badań wykazały znaczenie snu dla dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Sen ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia. Jest krytycznym filarem zdrowia, podobnie jak odżywianie i aktywność fizyczna.
⦁ Sen wspomaga pamięć i uczenie się.
⦁ Sen pomaga oczyścić odpady z mózgu i promować zdrowie mózgu.
⦁ Sen wspiera zdrowie mózgu, a zdrowie mózgu wspiera sen.
⦁ Sen wspiera zdrowie immunologiczne, a zdrowie immunologiczne wspiera sen.
⦁ Sen pomaga układowi odpornościowemu oczyścić się z bakterii i wirusów.
⦁ Sen pomaga w recyklingu starych komórek i utrzymaniu naszego ciała i poziomu energii.
⦁ Zdrowie związane ze snem jest nierównomiernie rozłożone w poszczególnych populacjach i jest ważnym celem poprawy sprawiedliwości zdrowotnej.
Słabe zdrowie snu może mieć wiele znaczących wpływów na zdrowie człowieka.
⦁ Zły sen został powiązany z otyłością, cukrzycą, chorobą wieńcową i śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych.
⦁ Słaby sen może obniżać odpowiedź immunologiczną, tworząc większą podatność na infekcje, które dodatkowo obniżają jakość snu.
⦁ Niektóre zaburzenia snu, takie jak obturacyjny bezdech senny i zaburzenia zachowania podczas snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, są związane z upośledzeniem funkcji poznawczych, demencją, ryzykiem wystąpienia napadów i zwiększonym ryzykiem udaru mózgu.
⦁ Zły sen może powodować skrócenie czasu reakcji, upośledzenie oceny sytuacji i zaburzenia poznawcze podobne w skutkach do zatrucia alkoholem.
⦁ Senność może upośledzać bezpieczne prowadzenie pojazdu, nawet jeśli kierowca nie zasypia.
Europejska Akademia Neurologii i Światowa Organizacja Zdrowia uznały znaczenie snu dla zdrowia mózgu. W 2022 roku American Heart Association dodało sen do swojej listy ośmiu istotnych czynników dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego.