Światowy Dzień Snu 2024

Światowy Dzień Snu obchodzony jest 15.03.2024 r.

Tegoroczne hasło to „Równość Snu dla Globalnego Zdrowia” (Sleep Equity for Global Health).

Ponieważ sen jest niezbędny dla zdrowia, każdy musi mieć dostęp do odpowiedniej ilości snu, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu społeczno-ekonomicznego, warunków środowiskowych, struktur społecznych, relacji międzyludzkich oraz indywidualnych przekonań i zachowań.

Konsekwencje globalnych dysproporcji w zakresie zdrowia związanego ze snem są znaczące. Jednostki i rodziny cierpią poprzez niepotrzebne obciążenia dla ich zdrowia, a nierówności w zakresie zdrowego snu tylko wzmacniają marginalizację populacji na całym świecie.

Zajęcie się kwestią równego dostępu do snu zmniejszy te dysproporcje i przyczyni się do poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi na całym świecie. World Sleep Society wykorzystuje Światowy Dzień Snu 2024, aby świętować zdrowy sen i transformacyjną moc, jaką może on mieć na nasze życie.

Co to jest Światowy Dzień Snu?

Stworzony i organizowany przez World Sleep Society, Światowy Dzień Snu jest uznanym na całym świecie wydarzeniem, które buduje więzi i podnosi świadomość na temat zdrowego snu wśród naukowców, pracowników służby zdrowia, pacjentów i społeczeństwa. Uczestnicy z każdej z tych grup organizują działania zwiększające świadomość na temat zdrowego snu w swoich lokalnych klinikach, instytucjach, firmach i społecznościach.

Organizatorzy działań zgłaszają je na oficjalnej stronie Światowego Dnia Snu pod adresem worldsleepday.org. Zgłoszenie aktywności pomaga ją promować i zapisać w historii. Zgłoszone działania są automatycznie brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody Distinguished Activity Award, corocznej nagrody przyznawanej przez komitet Światowego Dnia Snu.

Komitetowi Światowego Dnia Snu współprzewodniczą dr Lourdes DelRosso (Stany Zjednoczone) i dr Fang Han (Chiny).

Komentarz do tematu 2024 ze strony Liderów Światowego Dnia Snu

„Światowy Dzień Snu to doskonała okazja do połączenia wysiłków na rzecz świadomości snu, edukacji, pomocy i zaangażowania społeczności, które mają na celu zmniejszenie dysproporcji w zakresie snu i zapewnienie wszystkim równego dostępu do zdrowego snu”. – Dr Lourdes DelRosso, współprzewodnicząca Światowego Dnia Snu.

„Przyczyny różnic w zdrowiu w zakresie snu wymagają dokładnego zbadania. Strategie mające na celu zmniejszenie tych różnic mogą okazać się bardzo potężnym narzędziem w poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia na całym świecie”. – Dr Fang Han, współprzewodniczący Światowego Dnia Snu.

„Wielu członków i zwolenników Światowego Towarzystwa Snu aktywnie uczestniczy w Światowym Dniu Snu 2024. Angażują się w swoich społecznościach, wspierają kontakty i zwiększają świadomość na temat znaczenia zdrowego snu wśród milionów ludzi na całym świecie. Zapraszamy do przyłączenia się do naszego globalnego ruchu na rzecz optymalnego zdrowia snu”. – Dr Raffaele Ferri, prezes Światowego Towarzystwa Snu

Kluczowe przesłanie na Światowy Dzień Snu 2024 r.

Kluczowe przesłanie 1: Sen jest niezbędny dla zdrowia.

Sen jest kluczowym filarem zdrowia, podobnie jak odżywianie i aktywność fizyczna.

 • Sen wspomaga pamięć i uczenie się.
 • Sen pomaga usuwać odpady z mózgu i promować jego zdrowie.
 • Sen wspiera zdrowie mózgu, a zdrowie mózgu wspiera sen.
 • Sen wspiera zdrowie układu odpornościowego, a zdrowie układu odpornościowego wspiera sen.
 • Sen pomaga układowi odpornościowemu usuwać bakterie i wirusy. Sen pomaga w przetwarzaniu starych komórek i utrzymaniu naszego ciała i poziomu energii.

Słabe zdrowie snu może mieć wiele znaczących skutków dla ludzkiego zdrowia.

 • Słaby sen jest powiązany z otyłością, cukrzycą, chorobą wieńcową i śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych.
 • Słaby sen może obniżać odpowiedź immunologiczną, powodując większą podatność na infekcje, które dodatkowo obniżają jakość snu.
 • Niektóre zaburzenia snu, takie jak obturacyjny bezdech senny i zaburzenia zachowania podczas snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, są związane z upośledzeniem funkcji poznawczych, demencją, ryzykiem napadów padaczkowych i zwiększonym ryzykiem udaru mózgu.
 • Niewłaściwy sen może skutkować skróceniem czasu reakcji, zaburzeniami osądu i upośledzeniem funkcji poznawczych podobnym do upojenia alkoholowego.
 • Senność może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy, nawet jeśli kierowca nie zasypia.

Kluczowe przesłanie 2: Zdrowie snu jest wieloczynnikowe.


„Zdrowy sen” oznacza więcej niż tylko „wystarczającą ilość snu”. Istnieje sześć czynników, które wpływają na zdrowy sen, a w konsekwencji na ogólne zdrowie i samopoczucie.

Zorganizowanie „zdrowego snu” w odrębne aspekty oferuje zwolennikom zdrowego snu bardziej ukierunkowane komunikaty, które promują zdrowe zachowania związane ze snem.

Sześć czynników zdrowego snu jest następujących:

 • Czas trwania: ile spałeś w ciągu 24 godzin?
 • Wydajność: jak dobrze zasypiasz i utrzymujesz sen?
 • Czas: kiedy śpisz?
 • Regularność: czy masz stałe pory snu i czuwania?
 • Czujność: czy utrzymujesz dobrą koncentrację i uwagę w godzinach czuwania?
 • Jakość: czy jesteś zadowolony ze swojego snu?

Kluczowe przesłanie 3: Musimy zająć się różnicami w zdrowiu związanym ze snem, aby poprawić zdrowie populacji na całym świecie.

„Dysproporcje w zdrowiu snu” definiuje się jako utrzymujące się różnice w jednym lub kilku wymiarach zdrowego snu, które niekorzystnie wpływają na populację, a przykłady takich dysproporcji zostały zidentyfikowane i zmierzone w ostatnich latach.

Skutki różnic w zdrowiu snu stają się jasne, gdy weźmie się pod uwagę fundamentalną rolę snu w zdrowiu i dobrym samopoczuciu człowieka (patrz kluczowe przesłanie 1 i powiązane odniesienia).

Przyczyny tych różnic mogą być zarówno społeczne (np. stres psychologiczny, obciążenie finansowe, głód, zagrożenia dla bezpieczeństwa), jak i środowiskowe (np. światło, temperatura, hałas, jakość powietrza).