Zarząd

 

Skład Zarządu Fundacji zgodnie z uchwałą Fundatorów nr 3/2012 z dn. 21.09.2012 r.:

 

Piotr Walerjan – Prezes Fundacji

Wojciech Jernajczyk – Wiceprezes Fundacji

Tomasz Jakubczyk – członek Zarządu Fundacji

Aneta Walerjan – członek Zarządu Fundacji

Adam Wichniak – członek Zarządu Fundacji

Aleksandra Wierzbicka-Wichniak – członek Zarządu Fundacji, rzecznik prasowy

 

Aby wysłać list na adres e-mail dowolnego członka Zarządu prosimy pisać na adres utworzony zgodnie z wzorem:

pierwsza litera imienia + pełne nazwisko (at) nfs.org.pl.
Uwaga: (at) proszę zastąpić znakiem @

Odpowiednie, aktualne adresy to: pwalerjan, wjernajczyk, tjakubczyk, awalerjan, awichniak, awierzbicka (at) nfs.org.pl