Metody terapii


Proteza powietrzna czyli aparat CPAP – bezdech senny