Metody terapii

Proteza powietrzna czyli aparat CPAP – bezdech senny