Publiczne konsultacje MZ na temat projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W zwiazku z publicznymi konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Narodowa Fundacja Snu przedstawia swoje stanowisko w powyższej sprawie:

 

Narodowa Fundacja Snu, zgodnie ze swoim statutem, działa w zakresie ochrony zdrowia, edukacji , badań i nauki. Fundacja, w ramach działalności statutowej, ściśle współpracując z Polskim Towarzystwem Badań nad Snem, pod którego kierownictwem naukowym organizuje kursy szkolące lekarzy różnych specjalności w zakresie analizy i interpretacji polisomnograficznych badań snu, będących podstawą do decyzji o włączeniu do procesu leczenia protezy powietrznej CPAP.

W imieniu Zarządu NFS wyrażamy zadowolenie z powodu rozszerzenia listy specjalizacji lekarskich mających prawo do wydawania zleceń na aparaty CPAP o internistów i neurologów.

Jednocześnie prosimy o rozszerzenie specjalizacji lekarzy uprawnionych do wydawania zleceń na urządzenia do wspomaganego oddychania o psychiatrów i kardiologów. Zgodnie z naszymi obserwacjami lekarze tych specjalności często biorą udział w kursach polisomnografii i mają styczność z dużą ilością pacjentów cierpiących z powody bezdechu podczas snu. Ponadto w warunkach Polski najdłuższą tradycję i doświadczenie w dziedzinie polisomnograficznych badań snu mają psychiatrzy (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatryczna WUM i Klinika Psychiatryczna GUM). Z punktu widzenia rzetelności i bezpieczeństwa prawidłowego prowadzenia tego typu leczenia konieczne jest aby osoby uprawnione do wypisywania w/w urządzeń odbyły kursy w zakresie polisomnografii i medycyny snu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania we śnie. Wysoce wskazane jest także aby zarządzający służbą zdrowia przewidywali procedury w które brałyby pod uwagę konieczność badania kontrolującego prawidłowe ustawienie urządzenia oraz badań kontrolnych.

Światowy Dzień Snu 2017 – wykłady

Światowy Dzień Snu 2017 zaproszenie wyklady

Z okazji 10-tego Światowego Dnia Snu (WSD) przypadającego 17.03.2017 r (hasło WSD 2017) w dniu 18.03.2017 r. o godzinie 11:00 w sali wykładowej   Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, Sobieskiego 9, I piętro) odbędą się wykłady edukacyjne na temat snu. Ramowy program jest podany na plakacie. Prosimy o rejestrację przez Facebook lub email.

Serdecznie zapraszamy – bardzo rzadko można spotkać tak wielu wybitnych specjalistów w jednym miejscu.

Światowy Dzień Snu 2017

Już wkrótce najnowsze informacje o obchodach Światowego Dnia Snu, 17.03.2017 r.

Już teraz zapraszamy na WorldSleepDay.org

Tegoroczne hasło to:

„Spokojny sen pielęgnuje życie” –

“Sleep Soundly, Nurture Life”