Ankieta „Ocena jakości życia pacjentów z narkolepsją”

Otrzymaliśmy prośbę o zamieszczenie na naszych stronach ankiety badawczej związanej z oceną jakości życia pacjentów z narkolepsją. Jej wypełnienie pomoże w opracowaniu pracy magisterskiej na powyższy temat.

Łącze do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVXQN80f8n4oOWtH2t0fyaf9Q0qTfEQEH2lRFsBqDqyFSIYQ/viewform?usp=sf_link

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia powyższej ankiety. Czas zamknięcia tej ankiety to 30.11.2023 r.

I Ogólnopolskie Spotkania z Narkolepsją

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu PSN mamy zaszczyt zaprosić na pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce – I Ogólnopolskie Spotkania z Narkolepsją, które odbędą się 19 maja 2023 w Centrum Kliniczno – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 251). Wydarzenie adresowane jest zarówno do specjalistów opieki zdrowotnej (panel profesjonalny) – lekarzy, psychologów, pedagogów, dietetyków i wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką zaburzeń snu, a także do pacjentów i ich bliskich (panel pacjenta). Koszt udziału w wydarzeniu to 100 zł. Rejestracja na wydarzenie – www.narkolepsja.org .

Zarząd PSN

Polskie badanie dotyczące wpływu COVID-19 na sen

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zostało przeprowadzone bardzo interesujące badanie na temat zaburzeń okołodobowego rytmu snu i czuwania dorosłych kobiet po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, którego pierwszym autorem jest Pani Doktor Aleksandra Karykowska.

Celem badania była ocena wpływu przebytej infekcji wirusem SARS-CoV-2 na jakość snu oraz rytmy okołodobowe dorosłych kobiet. Badanie wykonano metodą ankietową w styczniu 2022. Wzięły w nim udział 184 osoby, w tym 49 mężczyzn i 136 kobiet, którzy w latach 2020-22 przeszli COVID-19. Zachorowanie było potwierdzone testem PCR. W związku z dużą przewagą ankiet kobiet autorzy badania skupili się na analizie zaburzeń rytmu snu i czuwania u kobiet, u których występowały one ponad 60% częściej w porównaniu z grupą mężczyzn. Osoby ankietowane odpowiadały na pytania pozwalające na subiektywną ocenę stanu zdrowia przed i po COVID-19 oraz ocenę przesunięcia stanów snu i czuwania. Najczęściej podawane problemy to częste wybudzenia w nocy (prawie 2/3 odpowiedzi) i problemy z zaśnięciem (prawie ½ odpowiedzi). Aż u ponad 90% badanych występowały 2 lub więcej zaburzeń rytmu snu jednocześnie. Obserwowane zmiany dotyczące przesunięcia pory snu były wyraźniejsze dla opóźnienia zasypiania, godziny początku aktywności w większości zmieniły się również na późniejsze. Zauważono, że średnia skoku pory zasypiania jest istotnie większa niż średnia skoku pory wybudzenia. Spostrzeżono także, że przesunięcie pory snu i czuwania wpłynęło na zmiany chronotypu badanych kobiet (ponad 1/3 przypadków). W większości (ponad 85%) dotyczyły one „opóźnienia” chronotypu.

Wnioski wynikające z badania to stwierdzenie faktu, że przechorowanie COVID-19 znacząco wpłynęło na jakość i porę snu badanych a stąd również na rytmy okołodobowe i chronotypu. U badanych zostało opóźnione zasypianie i budzenie się.

Dziś Światowy Dzień Snu!

18.03.2020 – dziś Światowy Dzień Snu!!!

Z tej okazji zapraszamy do wysłuchania dwóch rozmów z Panem Doktorem Wojciechem Jernajczykiem, który opowiada o zdrowym śnie, skażeniu sztucznym światłem i możliwych problemach ze snem.

Skrócony sen a ciężki przebieg COVID-19

Według opublikowanego w czasopiśmie ’Nature and Science of Sleep’ artykułu skrócony czas snu w tygodniu poprzedzającym rozpoznanie COVID-19 jest związany ze stopniem ciężkości choroby.

W pracy, opartej na wywiadach telefonicznych z osobami, które przebyły COVID-19 wykazano, że ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji rosło wraz ze skracaniem czasu snu i było ponad 6 razy wyższe w porównaniu do osób z prawidłową długością snu.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki należy zwracać uwagę na zachowanie właściwego, zdrowego stylu życia i odpowiedniej ilości snu jako odpowiedzi na zagrożenie powodowane przez pandemię.

Reduced Sleep in the Week Prior to Diagnosis of COVID-19 is Associated with the Severity of COVID-19