Światowy Dzień Snu 2020

13-ty Światowy Dzień Snu obchodzony jest 13.03.2020 r.

Tegoroczne hasło to „Lepszy sen, lepsze życie, lepsza planeta” („Better Sleep, Better Life, Better Planet”).

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Snu podkreśla ważne miejsce snu jako filaru zdrowia, pozwalającego na lepsze podejmowanie decyzji i lepsze zrozumienie poznawcze nawet w tak wielkich sprawach, jak nasza planeta. Hasło to ma celowo szerokie znaczenie, niosąc przesłanie, że jakość życia można poprawić przy pomocy odpowiedniej ilości zdrowego snu. I odwrotnie, problemy ze snem powodują osłabienie zdrowia i obniżenie jakości życia. Zdrowy sen jest bardzo cenną częścią naszego życia.

Światowy Dzień Snu 2020 – co, gdzie, kiedy

Dr Liborio Parrino jest przewodniczącym Komitetu Światowego Dnia Snu. Dr Parrino mówi: „Jeśli naprawdę chcemy przyczynić się do przetrwania planety, mądrą rzeczą jest wydłużenie czasu naszego snu. Dlatego tegoroczne hasło Światowego Dnia Snu łączy dobry sen z poprawą zdrowia planety”. Zwiększone okresy snu oznaczają mniejsze zużycie paliwa, energii elektrycznej, żywności i tlenu (oddychanie jest tłumione podczas snu). Lepsza jakość snu zmniejsza również ryzyko związane z pracą i wypadkami drogowymi, promuje wydzielanie melatoniny i chroni naturalny zegar okołodobowy, który może zapobiec przedwczesnemu starzeniu się u ludzi. Dr Parrino dodaje, „Wydłużenie czasu snu poprawia również naszą sprawność umysłową i fizyczną w ciągu dnia, a także, co nie mniej ważne, przedłuża nasze marzenia senne, ponieważ stadia snu REM koncentrują się głównie w końcowej części snu, która często jest ograniczona przez uwarunkowania współczesnego życia.”

Phyllis C. Zee, MD, PhD, profesor neurologii i dyrektor centrum rytmów okołodobowych i medycyny snu w Northwestern University Feinberg School of Medicine sugeruje „Działania, które możemy podjąć obejmują priorytetowe traktowanie snu wraz z ćwiczeniami fizycznymi i odżywianiem, utrzymywanie regularnego czasu snu i budzenia się, średnio 7-9 godzin trwania snu na dobę i jeśli występują przewlekłe zaburzenia snu, omówienie ich z lekarzem”. W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczny postęp w naszym rozumieniu mechanizmów neuronalnych, wskazując na ważne relacje między snem a możliwościami poznawczymi człowieka. Dowody wskazują, że sen jest aktywnym procesem, w czasie którego ostatnio zakodowane wspomnienia są konsolidowane i przenoszone do długoterminowego przechowywania. Dr Zee dodaje: „Sen zwiększa zdolność do usuwania z mózgu toksyn, które mogą go uszkadzać.”

Profesor Fang Han, z The Sleep Center, Peking University People’s Hospital w Pekinie, Chiny, stwierdza: „Sen jest ważny dla możliwości poznawczych. Sen może przywrócić funkcje mózgu w wielu aspektach, takich jak możliwość nauki, pamięć i nastrój.” Zaburzenia snu mogą powodować upośledzenie dopływu tlenu, zaburzenia systemu immunologicznego lub uszkodzenia struktury mózgu. Dr Han mówi: „Światowy Dzień Snu to okazja, aby być świadomym znaczenia snu, spać regularnie, spać wystarczająco dużo i leczyć zaburzenia snu.”

Arianna Huffington, założycielka i dyrektor generalny Thrive Global, mówi: „Sen ma kluczowe znaczenie dla każdego aspektu naszego dobrego samopoczucia – naszego zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, naszej wydajności i naszych decyzji. Nasz świat stoi w obliczu ogromnych kryzysów na wielu frontach, a my potrzebujemy odporności, mądrości i podejmowania rozsądnych decyzji. Nie możemy dbać o nasz świat, jeśli nie dbamy o siebie – a to zaczyna się od snu”. Już czwarty rok World Sleep Day jest wspierany przez panią Huffington i Thrive Global, a dodatkowe treści dotyczące snu są dostępne na stronie https://thriveglobal.com/authors/world-sleep-society/.

Pojawiają się dowody sugerujące związek między przedwczesnym starzeniem się komórek a złą jakością snu. Badania wykazały, że skracanie długości telomerów, które kończą każdy chromosom jest związane z przedwczesnym starzeniem się komórek i ogólnie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka. Co ciekawe, osoby z obturacyjnym bezdechem sennym mają również krótsze długości telomerów (Huang i wsp. 2018), co sugeruje, że bezdech senny jest kolejnym czynnikiem powodującym przedwczesne starzenie się komórek.

informacje ogólne

  • Światowy Dzień Snu (World Sleep Day – WSD) jest dorocznym wydarzeniem, które ma za zadanie podnieść poziom świadomości o zaburzeniach snu i związanych z nimi obciążeniach społecznych.
  • Większości zaburzeń snu można zapobiegać bądź je leczyć jednak mniej niż 1/3 chorych szuka pomocy u lekarza specjalisty.
  • Problemy związane ze snem są globalną epidemią, która zagraża zdrowiu i jakości życia 45% światowej populacji.
  • Lepsze zrozumienie i większa ilość badań naukowych na temat snu pomoże zredukować społeczne obciążenia pochodzące od zaburzeń snu.
  • Trzy podstawowe elementy, składające się na dobrą jakość snu to:
  1. Czas trwania: powinien być dość długi aby osoba śpiąca czuła się wypoczęta i czujna następnego dnia.
  2. Ciągłość: okres snu powinien być nieprzerwany.
  3. Głębokość: sen powinien być dość głęboki aby dawać wypoczynek.