Światowy Dzień Snu 2018 – wykłady

Z okazji 11-tego Światowego Dnia Snu (WSD) przypadającego 16.03.2018 r (hasło WSD 2018) w dniu 17.03.2018 r. o godzinie 11:00 w sali wykładowej   Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, Sobieskiego 9, I piętro) odbędą się wykłady edukacyjne na temat snu. Ramowy program jest podany na plakacie. Prosimy o rejestrację przez Facebook lub email.

Serdecznie zapraszamy – wielu wybitnych specjalistów będzie dostepnych dla Państwa w jednym miejscu.

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB CHORYCH NA NARKOLEPSJĘ – 30.09.2017 IPiN

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB CHORYCH NA NARKOLEPSJĘ

Spotkanie odbędzie się w dn. 30.09.2017 (sobota) w Sali Konferencyjnej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 9 w Warszawie.

Program spotkania:

  • 9.30-10.00 – rejestracja uczestników, zaktualizowanie danych członków stowarzyszenia, zapisy nowych członków. Deklarację członkowską będzie można wypełnić na miejscu
  • 10.00-10.10 – Powitanie (dr Aleksandra Wierzbicka, Pani Dorota Czajkowska)
  • 10.10-10.40 – Narkolepsja – kryteria diagnostyczne metody terapii (dr Aleksandra Wierzbicka)
  • 10.40-11.00 – działania Europejskiej Sieci Narkolepsji (dr Aleksandra Wierzbicka)
  • 11.00-11.30 – pytania, dyskusja
  • 11.30-12.00 – cele Stowarzyszenia; projekty naukowe, działalność społeczna, integracja pacjentów, rodzin, lekarzy; pozyskiwanie środków finansowych; zmiany w statucie stowarzyszenia
  • 12.00-12.45 – przerwa na kawę/herbatę; dyskusja „w kuluarach”
  • 12.45-15.00 – głosowanie do nowych władz stowarzyszenia; w głosowaniu mogą uczestniczyć dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nowo przyjęte (wymagane jest wypełnienie deklaracji członkowskiej)
  • 15.00 – zakończenie spotkania przy kawie/herbacie
  • 15.00-15.30 – spotkanie członków nowego zarządu Stowarzyszenia

 

VI Kurs Polisomnografia

Rozpoczynamy organizację już szóstego kursu Polisomnografia – serdecznie zapraszamy, to niepowtarzalna okazja do zdobycia nowej wiedzy. Kurs prowadzą wybitni specjaliści medycyny snu.

Informacje będziemy zamieszczać tutaj:

Kursy / Szkolenia

 

Publiczne konsultacje MZ na temat projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W zwiazku z publicznymi konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Narodowa Fundacja Snu przedstawia swoje stanowisko w powyższej sprawie:

 

Narodowa Fundacja Snu, zgodnie ze swoim statutem, działa w zakresie ochrony zdrowia, edukacji , badań i nauki. Fundacja, w ramach działalności statutowej, ściśle współpracując z Polskim Towarzystwem Badań nad Snem, pod którego kierownictwem naukowym organizuje kursy szkolące lekarzy różnych specjalności w zakresie analizy i interpretacji polisomnograficznych badań snu, będących podstawą do decyzji o włączeniu do procesu leczenia protezy powietrznej CPAP.

W imieniu Zarządu NFS wyrażamy zadowolenie z powodu rozszerzenia listy specjalizacji lekarskich mających prawo do wydawania zleceń na aparaty CPAP o internistów i neurologów.

Jednocześnie prosimy o rozszerzenie specjalizacji lekarzy uprawnionych do wydawania zleceń na urządzenia do wspomaganego oddychania o psychiatrów i kardiologów. Zgodnie z naszymi obserwacjami lekarze tych specjalności często biorą udział w kursach polisomnografii i mają styczność z dużą ilością pacjentów cierpiących z powody bezdechu podczas snu. Ponadto w warunkach Polski najdłuższą tradycję i doświadczenie w dziedzinie polisomnograficznych badań snu mają psychiatrzy (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatryczna WUM i Klinika Psychiatryczna GUM). Z punktu widzenia rzetelności i bezpieczeństwa prawidłowego prowadzenia tego typu leczenia konieczne jest aby osoby uprawnione do wypisywania w/w urządzeń odbyły kursy w zakresie polisomnografii i medycyny snu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania we śnie. Wysoce wskazane jest także aby zarządzający służbą zdrowia przewidywali procedury w które brałyby pod uwagę konieczność badania kontrolującego prawidłowe ustawienie urządzenia oraz badań kontrolnych.

Światowy Dzień Snu 2017 – wykłady

Światowy Dzień Snu 2017 zaproszenie wyklady

Z okazji 10-tego Światowego Dnia Snu (WSD) przypadającego 17.03.2017 r (hasło WSD 2017) w dniu 18.03.2017 r. o godzinie 11:00 w sali wykładowej   Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, Sobieskiego 9, I piętro) odbędą się wykłady edukacyjne na temat snu. Ramowy program jest podany na plakacie. Prosimy o rejestrację przez Facebook lub email.

Serdecznie zapraszamy – bardzo rzadko można spotkać tak wielu wybitnych specjalistów w jednym miejscu.

Światowy Dzień Snu 2017

Już wkrótce najnowsze informacje o obchodach Światowego Dnia Snu, 17.03.2017 r.

Już teraz zapraszamy na WorldSleepDay.org

Tegoroczne hasło to:

“Spokojny sen pielęgnuje życie” –

“Sleep Soundly, Nurture Life”