VII Kurs Polisomnografia

Rozpoczynamy organizację siódmego kursu Polisomnografia – serdecznie zapraszamy, to niepowtarzalna okazja do zdobycia nowej wiedzy. Kurs prowadzą wybitni specjaliści medycyny snu.

Informacje będziemy zamieszczać tutaj:

Kursy / Szkolenia

Światowy Dzień Snu 2018 – więcej informacji o śnie

W piątek, 16 marca 2018 r. jest obchodzony 11-ty coroczny World Sleep Day® – Światowy Dzień Snu. Stworzony i organizowany przez World Sleep Society Światowy Dzień Snu jest uznanym na całym świecie wydarzeniem medycznym, w którym naukowcy, pracownicy służby zdrowia i pacjenci wspólnie zwracają uwagę na sen i jego istotny wpływ na nasze zdrowie.

Światowy Dzień Snu 2018 promuje hasło „Dołącz do świata snu, Zachowaj rytmy, aby cieszyć się życiem”, mające na celu podkreślenie znaczenia rytmu okołodobowego w zdrowym śnie i zainspirowane niedawną Nagrodą Nobla z Fizjologii lub Medycyny, przeznaczoną dla trzech badaczy którzy poświęcili swoje badania rytmom dobowym. Rytmy okołodobowe odnoszą się do cyklicznych procesów wewnątrz ciała, takich jak rytmy hormonalne, zmienność temperatury ciała i poziom czujności. Wewnętrzne zegary biologiczne wytwarzają rytmy dobowe, jednakże wpływają na nie również czynniki środowiskowe, takie jak np. światło słoneczne. Stwierdzono, że zachowanie regularnych rytmów okołodobowych obniża ryzyko zaburzeń snu, zdrowia psychicznego i chronicznych problemów zdrowotnych, takich jak otyłość i cukrzyca.

Profesor Debra J. Skene z University of Surrey w Wielkiej Brytanii ma ponad 25 lat doświadczenia w badaniach nad rytmami okołodobowymi u ludzi w zakresie zdrowia i chorób. Wyjaśnia: „Jeśli występuje rozbieżność między dobowym, wewnętrznym systemem pomiaru czasu a zachowaniem, na przykład podczas nocnej pracy zmianowej lub po podróży w różnych strefach czasowych, wtedy osoba śpi i je o niewłaściwej porze dnia. Ma to konsekwencje ostre (senność w ciągu dnia, obniżona wydajność i zwiększone ryzyko wypadków), jak również długotrwałe (zwiększone ryzyko zaburzeń metabolicznych, raka). ”

WAŻNY WPŁYW SNU NA CZŁOWIEKA

Sen jest podstawową potrzebą człowieka – kluczowym elementem przeżycia, podobnie jak oddychanie, spożywanie zdrowych posiłków czy odpowiednia ilość ruchu. Światowy Dzień Snu ma na celu podniesienie świadomości snu jako przywileju człowieka, który często jest zagrożony przez nawyki współczesnego życia. Sen wpływa prawie na każdy aspekt zdrowia psychicznego i fizycznego.

Badania sugerują, że:

 • Dobry sen jest jednym z trzech filarów dobrego zdrowia, łącznie ze zrównoważoną diety i regularną aktywnością fizyczną.
 • Istnieje blisko 100 zaburzeń snu, ale większość z nich można leczyć i kontrolować przy pomocy specjalistów od snu.
 • Skutkiem niewystarczającej jakości i ilości snu są zwiększony apetyt i zwiększona wrażliwość na bodźce żywieniowe.
 • Efekty złej jakości snu występujące następnego dnia mają negatywny wpływ na naszą koncentrację, pamięć i uczenie się
 • Jakość snu, a nie ilość, ma większy wpływ na jakość życia i funkcjonowanie w ciągu dnia.
 • Krótki czas trwania snu wydaje się niezależnie związany z przyrostem masy ciała, szczególnie w młodszych grupach wiekowych.
 • Badane są długoterminowe efekty skróconego czasu snu, ale złej jakości snu lub deprywacji snu towarzyszy znaczące problemy zdrowotne, takie jak otyłość, cukrzyca, osłabiony układ odpornościowy, a nawet niektóre nowotwory.

#worldsleepday #ŚwiatowyDzieńSnu @_WorldSleep

Światowy Dzień Snu 2018 – wykłady

Z okazji 11-tego Światowego Dnia Snu (WSD) przypadającego 16.03.2018 r (hasło WSD 2018) w dniu 17.03.2018 r. o godzinie 11:00 w sali wykładowej   Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, Sobieskiego 9, I piętro) odbędą się wykłady edukacyjne na temat snu. Ramowy program jest podany na plakacie. Prosimy o rejestrację przez Facebook lub email.

Serdecznie zapraszamy – wielu wybitnych specjalistów będzie dostepnych dla Państwa w jednym miejscu.

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB CHORYCH NA NARKOLEPSJĘ – 30.09.2017 IPiN

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB CHORYCH NA NARKOLEPSJĘ

Spotkanie odbędzie się w dn. 30.09.2017 (sobota) w Sali Konferencyjnej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 9 w Warszawie.

Program spotkania:

 • 9.30-10.00 – rejestracja uczestników, zaktualizowanie danych członków stowarzyszenia, zapisy nowych członków. Deklarację członkowską będzie można wypełnić na miejscu
 • 10.00-10.10 – Powitanie (dr Aleksandra Wierzbicka, Pani Dorota Czajkowska)
 • 10.10-10.40 – Narkolepsja – kryteria diagnostyczne metody terapii (dr Aleksandra Wierzbicka)
 • 10.40-11.00 – działania Europejskiej Sieci Narkolepsji (dr Aleksandra Wierzbicka)
 • 11.00-11.30 – pytania, dyskusja
 • 11.30-12.00 – cele Stowarzyszenia; projekty naukowe, działalność społeczna, integracja pacjentów, rodzin, lekarzy; pozyskiwanie środków finansowych; zmiany w statucie stowarzyszenia
 • 12.00-12.45 – przerwa na kawę/herbatę; dyskusja „w kuluarach”
 • 12.45-15.00 – głosowanie do nowych władz stowarzyszenia; w głosowaniu mogą uczestniczyć dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nowo przyjęte (wymagane jest wypełnienie deklaracji członkowskiej)
 • 15.00 – zakończenie spotkania przy kawie/herbacie
 • 15.00-15.30 – spotkanie członków nowego zarządu Stowarzyszenia

 

VI Kurs Polisomnografia

Rozpoczynamy organizację już szóstego kursu Polisomnografia – serdecznie zapraszamy, to niepowtarzalna okazja do zdobycia nowej wiedzy. Kurs prowadzą wybitni specjaliści medycyny snu.

Informacje będziemy zamieszczać tutaj:

Kursy / Szkolenia

 

Publiczne konsultacje MZ na temat projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W zwiazku z publicznymi konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Narodowa Fundacja Snu przedstawia swoje stanowisko w powyższej sprawie:

 

Narodowa Fundacja Snu, zgodnie ze swoim statutem, działa w zakresie ochrony zdrowia, edukacji , badań i nauki. Fundacja, w ramach działalności statutowej, ściśle współpracując z Polskim Towarzystwem Badań nad Snem, pod którego kierownictwem naukowym organizuje kursy szkolące lekarzy różnych specjalności w zakresie analizy i interpretacji polisomnograficznych badań snu, będących podstawą do decyzji o włączeniu do procesu leczenia protezy powietrznej CPAP.

W imieniu Zarządu NFS wyrażamy zadowolenie z powodu rozszerzenia listy specjalizacji lekarskich mających prawo do wydawania zleceń na aparaty CPAP o internistów i neurologów.

Jednocześnie prosimy o rozszerzenie specjalizacji lekarzy uprawnionych do wydawania zleceń na urządzenia do wspomaganego oddychania o psychiatrów i kardiologów. Zgodnie z naszymi obserwacjami lekarze tych specjalności często biorą udział w kursach polisomnografii i mają styczność z dużą ilością pacjentów cierpiących z powody bezdechu podczas snu. Ponadto w warunkach Polski najdłuższą tradycję i doświadczenie w dziedzinie polisomnograficznych badań snu mają psychiatrzy (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatryczna WUM i Klinika Psychiatryczna GUM). Z punktu widzenia rzetelności i bezpieczeństwa prawidłowego prowadzenia tego typu leczenia konieczne jest aby osoby uprawnione do wypisywania w/w urządzeń odbyły kursy w zakresie polisomnografii i medycyny snu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania we śnie. Wysoce wskazane jest także aby zarządzający służbą zdrowia przewidywali procedury w które brałyby pod uwagę konieczność badania kontrolującego prawidłowe ustawienie urządzenia oraz badań kontrolnych.

Światowy Dzień Snu 2017 – wykłady

Światowy Dzień Snu 2017 zaproszenie wyklady

Z okazji 10-tego Światowego Dnia Snu (WSD) przypadającego 17.03.2017 r (hasło WSD 2017) w dniu 18.03.2017 r. o godzinie 11:00 w sali wykładowej   Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Warszawa, Sobieskiego 9, I piętro) odbędą się wykłady edukacyjne na temat snu. Ramowy program jest podany na plakacie. Prosimy o rejestrację przez Facebook lub email.

Serdecznie zapraszamy – bardzo rzadko można spotkać tak wielu wybitnych specjalistów w jednym miejscu.